onsdag 30 juli 2014

Ebola viruset sprids... är ni oroliga att det ska komma hit!?

Jag är det faktiskt och tror även att bara det är en tidsfråga innan vi har det i Europa.
Fanns en rapport om ett misstänkt fall i Frankrike i April eller Maj, men sen hördes inget mer om det! Var det Ebola? Tystades det ner för att inte skapa panik, eller va det falskt alarm?

Det är ju på grund av folk som är smittade och inte tar det på största allvar, eller ens vet om att de är smittade... som det sprids.
Aftonbladet skrev om en kvinna som blev fritagen av släkten från sjukhuset där hon vårdades! För att släkten trodde de kunde använda naturläkemedel för att göra henne frisk, kvinnan tog sig tillbaka till sjukhuset men avled senare.
Läskigt!

Och igår tisdags dog läkaren Sheik Umar Khan i Ebola, R.I.P. efter att själv blivit smittat efter att vårdat 100-tals patienter med Ebola. Läs mer här.
Läkare utan Gränsers sida står det så här om symtomen:
Många av dem som drabbas av ebola utvecklar snabbt influensaliknande symptom med hög feber, matthet, huvudvärk samt mag- och muskelsmärtor. Det kan ta från 2 till 21 dagar efter smittotillfället. Detta följs av kräkningar, diarré, utslag samt lever- och njursvikt. I slutet av sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar.

Ebola smittar från människa till människa genom infekterade kroppsvätskor som saliv och blod men också via nysningar och hosta. Viruset kan även överföras vid kontakt med döda kroppar i samband med begravning. Det händer också att människor smittas av djur som infekterats. Var viruset håller sig gömt mellan de utbrott av ebola som inträffat är fortfarande en gåta. Flyghundar misstänks vara bärare av viruset och utgör därför en så kallad reservoar.

Där står även:
Ebolasjukdomen är uppkallad efter en flod i Kongo-Kinshasa där viruset upptäcktes 1976. Sedan dess har en rad epidemier drabbat afrikanska länder inom ett regnskogsbälte söder om ekvatorn. 2012 skedde utbrott i Kongo-Kinshasa och i Uganda. I februari 2014 bekräftades det första fallet någonsin i Västafrika, i Guinea. Utbrottet har spridit sig till Sierra Leone och Liberia. I juli är det ännu inte under kontroll.


DN skriver: ”Det dödliga ebolaviruset som har skördat hundratals liv är bara en flygresa bort. Det första dödsfallet utanför de tre drabbade länderna i Afrika har inträffat i Nigeria.
– Viruset har väldigt hög dödlighet. Det är därför som det krävs så mycket skyddsåtgärder, säger Thomas Tolfvenstam, specialistläkare på infektionssjukdomar vid Folkhälsomyndigheten.
Utbrottet av ebola i Västafrika som startade i mars i år är det största i historien och sprider sig nu okontrollerat i området. Det finns ingen bot eller vaccin mot sjukdomen.”


Filmerna är lånade från YouTube, och bilderna är lånade från Google.

Men vad är då Ebolavirus? På Wikipedia står det: Ebola är det virus som orsakar ebolafeber, hemorragisk feber som är en blödarfeber med hög dödlighet. Viruset tillhör familjen Filoviridae och är ett stavformat filamentöst negativt enkelsträngat RNA-virus (-ssRNA.) Ebolavirus är ett zoonotiskt virus som kan smitta människor och djur via blod och kroppsvätskor. Det finns fem kända arter av ebolavirus; Zaire-, Sudan-, Côte d'Ivoire-, Reston- och Bundibugyo ebolavirus. Ebolavirus är en av de mest dödliga patogenerna för människor och icke-humana primater och måste handhas på de laboratorier som har den högsta skyddsklassen, skyddsklass 4. Viruset angriper främst endotelceller och sprids via blodet ut i kroppen och orsakar nekros av kroppens celler, som leder till ett häftigt sjukdomsförlopp karakteriserat av blödningar ur kroppsöppningarna. Dödligheten är 50-90%. Till familjen Filovirus, Filoviridae hör förutom släktet ebolavirus, också släktet marburgvirus som även det orsakar hemorragisk feber.


Läkare Utan Gränser har ett akut behov av läkare och sjuksköterskor med lång erfarenhet av arbete med infektionssjukdomar och intresse av att arbeta med blödarfeber. Behovet gäller deras kliniker i Sierra Leone och Guinea. Det är en mycket stor fördel om du talar franska. Du hittar ansökan här!

Jag anser att detta är minst lika viktigt som stridigheterna nere i Gaza som är fruktansvärda.
Religioner, politik, meningsskiljaktigheter osv. leder till krig, tänk om de kunde göra upp och komma överens på fredlig väg. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar