onsdag 8 november 2017

För mig är inte kollegorna det allra viktigaste...

De är del av helheten, jag tror inte man kan ha det ena utan det andra...
Så....
Kollegorna är viktiga men inte allt....
Utan en viktig bit är faktiskt ens chef/-er eller ledning.
Men hur är en bra chef eller ledning?

Bilden här ovan visar hur en bra chef är... 
Vad tycker ni?
Hur är en bra chef? 
Har ni en bra chef? 
Jag personligen vill ha en ledning som är på personalens "sida" som uppmuntrat till utbildning och utveckling och som tänker på sin personal. Givetvis ska de se till företagets bästa men det ska göra det tillsammans med sin personal... 
Gör dem det så tror jag att företaget kan växa och utvecklas.
Det är viktigt med friskvård och aktiviteter så som kick off och olika event som gör att man får bra sammanhållning bland personalen och med cheferna.
Vilket i sin tur gör att man strävar efter samma mål och håll och vill företagets bästa. På så sätt känner man sig delaktig.
Och det är viktigt som anställd att våga vara ärlig mot chefen,  om man tycker något är fel eller att något behövs ändras på måste man våga tala om det.
Det är viktigt att ledningen är lyhörd för förändringar och sin personals behov.


Jag måste säga att jag jobbar för ett fantastiskt företag med två jätte bra chefer. 

Enda man kanske kunde önska är att de är mer verbala i ris och ros. Men eftersom de är riktigt måna om oss måste vi göra något bra. Men ibland hade det varit guld värt att få höra det 😊. Jag tror det hade varit bra för ens utveckling.
Känner mig faktiskt lyckligt lottad. 


4 kommentarer:

 1. En Ledare är viktigt för mig! 😁👍🏼

  SvaraRadera
 2. Ja det är helt klart helheten!

  SvaraRadera
 3. Hey all! Fantastic comment! I appreciate strategy that you explained Blogger: Hotell Tv�rdraget.
  Beautiful! Motivate capacity my best articles!
  This will be a wide please to go through blog posts
  originally from that of a outstanding novelist .

  A great demonstration of favourable creation for those who can’t write down good.

  The majority of folks feature these sort of hazard
  .
  But nonetheless ,, using, it’s genuinely big issue it is possible to on this website
  dissertation writing service reviews. This is the testimonial corporation which prime application can be to examine copywriting establishments and examine the grade of a few

  SvaraRadera
 4. Hey there! Perfect piece of writing! I love strategy that you characterized Blogger:
  Hotell Tv�rdraget. Brilliant! It's now undoubtedly one of my best writes!
  It's tremendous captivate to learn positions by a very
  really good article writer .
  Developing exceptional writing skills is fine but not everybody can regarded as a very contributor.

  Truly look at in the case you will want to write an excellent but you are horrible on the internet .

  It is important that there exist what are the blog sites like
  this one what one choosing reports at numerous dissertation writing companies

  SvaraRadera